img
CERERE DE OFERTĂ - servicii de organizare evenimente (servicii hoteliere) 02 Аugust 2019

Nr.29_ IP/ din 02.08.2019 

În cadrul contractului de finanțare #03.RG.19 din 02.01.2019 semnat între Fundația Internațională de Caritate „Alianța de Sănătate Publică” și AO „Inițiativa Pozitivă”, Asociaţia Obştească „Iniţiativa Pozitivă”, intenționează de a contracta o companie specializată în prestarea serviciilor hoteliere în afara orașului Chișinău, dar într-o rază nu mai mare de 50 km de la capitală, pentru organizarea unui training în perioada 04– 06 septembrie 2019 (precum și pentru organizarea altor evenimente).

În acest scop Asociaţia Obştească „Iniţiativa Pozitivă”, invită companiile specializate în prestarea serviciilor hoteliere în raza orașul Chișinău, să expedieze oferta de preţ, pentru următoarele:

  • Chiria sălii de ședinte cu mobilier (scaunele și mesele) mobil, pentru min 25 pers.– max 30 pers. dotată cu proiector, ecran, laptop, boxe, flipchart, conexiune la internet prin wi-fi;
  • Cazarea pentru min 20 pers. – max 25 pers. Odăi double twin (paturi separate) şi odăi single. Prețul cazării trebuie să includă și prețul micului dejun. Odăile trebuie să fie dotate cu WC, cabină de duș (apă caldă), aer condiționat, conexiune la internet wi-fi;
  • Alimentare cu meniu variat:
  • mic dejun (inclus în prețul cazării);     
  • prînz;
  • cină;
  • pauze de cafea;
  • apă gazată/negazată (ambalat 0,5l) în sala de ședinte.

2. Oferta dumneavoastră, conform formatului specificat în anexa №.1 la prezenta Cerere, va fi adresată şi expediată la adresa:

     Numele Beneficiarului: A.O. „Iniţiativa Pozitivă”

     Adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Independenţei 6/2

     Centrul „Pas cu Pas”

     Tel.: /+373/ 22 00-99-74

     Email: procurari.initiativapozitiva@gmail.com

Ofertanții pot depune o singură ofertă care să includă toate elementele din cadrul prezentei cereri și care trebuie să fie însoțită de o copie a Certificatului de Înregistrare sau a Deciziei legale care să atestă că societatea este înregistrată ca persoană juridică, copia extrasului din registrul de Stat al persoanelor juridice (cu informații despre administrator, adresa juridică, numele proprietarilor), copia licenței emise de Camera de licențiere, alte materiale, informații, prospecte, recomandări etc. ce atesta corespunderea prestatorului de a oferi serviciile în cauză.

Furnizorul se obliga de a respecta „Codul de conduita pentru Furnizor” elaborat de Fondul Global pentru Combaterea TB, HIV/SIDA și Malariei. Documentul detaliat (Codul de Conduită pentru Furnizori) poate fi găsit și trebuie citite pe pagina web: https://www.theglobalfund.org/en/sourcing-management/policies-principles/.

3. Oferta urmează a fi prezentată la adresa specificată în alin.2.

4. Termenul limită de prezentare a ofertelor este 12 august 2019, ora locala 16:00. Ofertantul trebuie să ia toate măsurile necesare astfel încât oferta să fie primită și înregistrată de către A.O. „Iniţiativa Pozitivă” până la data și ora limită menționată în cerere. Ofertele întârziate vor fi respinse.

5. PREȚUL:

(i).  PREȚURILE trebuie să fie calculat în lei Moldovenești la cota TVA 20%, conform anexa №.1,

(ii). EVALUAREA OFERTEI ŞI ACORDAREA CONTRACTULUI: Ofertele care vor corespunde parametrilor specificaţi în vor fi evaluate prin compararea prețului total al ofertei pentru serviciile propuse.  

Evaluarea ofertelor se va efectua prin aplicarea procedurilor de achiziție stabilite de Ghidurile Băncii Mondiale pentru achiziții de bunuri, lucrări, și servicii non-consultanta în cadrul împrumuturilor BIRD și creditelor și granturilor AID, efectuate de către împrumutații Băncii Mondiale", din ianuarie 2011 (revizuit în iulie 2014) (“Shopping”).

La evaluarea ofertelor, Cumpărătorul va determina prețul de evaluare prin ajustarea prețurilor reieșind din corectarea eventualelor greșeli aritmetice după cum urmează;

(a) dacă există o discrepanță dintre cifre și litere, suma scrisă cu litere va prevala;

(b) dacă există o discrepanță dintre prețul unitar și prețul total pentru linia respectivă, prețul unitar va prevala;

(c) dacă un furnizor nu acceptă corectarea efectuată, oferta acestuia va fi respinsă.

Ofertantul trebuie să examineze toate instrucțiunile, formularele, termenii și specificațiile din Cererea de Ofertă. Necomunicarea tuturor informațiilor sau documentelor solicitate prin Cererea de Ofertă poate duce la respingerea ofertei.

Un ofertant potențial care necesită clarificări privind Cererea de Ofertă va contacta în scris organizația la adresa specificată în alin. 2 de mai sus. A.O. „Iniţiativa Pozitivă” va răspunde în scris oricărei solicitări de clarificare, cu condiția primirii unei astfel de cereri Nu mai târziu de trei (3) zile calendaristice înainte de data limită de primire a ofertelor.

(iii). VALABILITATEA OFERTEI: Oferta de preț trebuie să fie valabilă pentru perioadă anului 2019, pînă la 31 decembrie 2019, de la data limită pentru depunerea ofertelor menționată la alin. 4 de mai sus.

Informații suplimentare pot fi obținute la Nr. de telefon:

Tel: (022) 00-99-74